Modellflygnytts gamla nummer - en kulturskatt värd att bevara!!!
Extra gammalt före modellflygnytt
Årgång 1961-1969   Årgång 1970-1979    Årgång 1980-1989  Årgång 1990-1999    Årgång 2000-2009    Årgång 2010-
 Diverse artiklar

Bakgrund - Innan SMFF bildades var modellflyget en gren i KSAK (Kungliga Svenska AeroKlubben).
Innan KSAK skaffade en egen tidning så använde man diverse tekniktidningar som "officiellt organ" att meddela sig med medlemmarna.

  MODELLFLYGNYTT 1935 KSAK-LOOPING KSAK-NYTT    
     
 Handb.  gummimod
Palmgren 1936
 Modellplansflygning
1936
ABC
193
7
 Hobbyboken
1943
 Hobbyboken
1944
Hobbyboken
1945
 
 
Modellflyghandboken
1945
 
Radiostyrning av modeller
   
KSAK Instruktion
194
5

 KSAK Handbok
1947
 Modellflygregler
1961 1963
 Skalamodellbygge
1946
Bygg SjälvV M
och lär andra1946
Modellplankonstruktion
1947
           
Spännvidden
1938-1
Spännvidden
1938-2
       
           
Flygtidningen
1939-1
         
           
Flygtidningen
1940-1
Flygtidningen
1940-2
Flygtidningen
1940-3
Flygtidningen
1940-4
Flygtidningen
1940-5
Flygtidningen
1940-6

 
Flygtidningen
1940-7
Flygtidningen
1940-8
Flygtidningen
1940-9
Flygtidningen
1940-10
Flygtidningen
1940-11
Flygtidningen
1940-12
           
Flygtidningen
1941-1
Flygtidningen
1941-2
Flygtidningen
1941-3
Flygtidningen
1941-4-5
  Flygtidningen
1941-6
           
Flygtidningen
1941-7
Flygtidningen
1941-8
Flygtidningen
1941-9
Flygtidningen
1941-10
Flygtidningen
1941-11
Flygtidningen
1941-12
           
Flygtidningen
1942-1
Flygtidningen
1942-2
Flygtidningen
1942-3
Flygtidningen
1942-4
Flygtidningen
1942-5
Flygtidningen
1942-6
           
Flygtidningen
1942-7
Flygtidningen
1942-8
Flygtidningen
1942-9
Flygtidningen
1942-10
Flygtidningen
1942-11
Flygtidningen
1942-12
           
Flygtidningen
1943-1
Flygtidningen
1943-2
Flygtidningen
1943-3
Flygtidningen
1943-4
Flygtidningen
1943-5
Flygtidningen
1943-6
           
Flygtidningen
1943-7
Flygtidningen
1943-8
Flygtidningen
1943-9
Flygtidningen
1943-10
Flygtidningen
1943-11
Flygtidningen
1943-12
           
Flygtidningen
1944-1
Flygtidningen
1944-2
Flygtidningen
1944-3
Flygtidningen
1944-4
Flygtidningen
1944-5
Flygtidningen
1944-6
           
Flygtidningen
1944-7
Flygtidningen
1944-8
Flygtidningen
1944-9
Flygtidningen
1944-10
Flygtidningen
1944-11
Flygtidningen
1944-12
           
Modellteknik
1944-4
Modellteknik 
1944-5
Modellteknik 
1944-6
Modellteknik
1944-7
Modellteknik 
1944-8
 
           
Teknik o Hobby
1945-1
Teknik o Hobby
1945-2
Teknik o Hobby
1945-3
Teknik o Hobby
1945-4
   
           
 Modellflygaren
194
4-1-2
 Modellflygaren
194
4-3-4
Modellflygaren
194
4-5-6
 Modellflygaren
194
4-7-8
   
           
  Modellflygaren
194
5-2-4
 Modellflygaren
194
5-5
     
           
Modellflygaren
194
6-1-2
 Modellflygaren
194
6-3-4
Modellflygaren
194
6-5
 Modellflygaren
194
6-6-7
Modellflygaren
194
6-8-10
Modellflygaren
194
6-11-12
           
Modellflygaren
194
7-1-2
Modellflygaren
194
7-3-4
Modellflygaren
194
7-5-6
Modellflygaren
194
7-7-8SAKNAS
 
Modellflygaren
194
7-9-10
Modellflygaren
194
7-11-12
           
Modellflygaren
1948-1-2
Modellflygaren
1948-3-4
Modellflygaren
1948-5-6
Modellflygaren
1948-
7-8
Modellflygaren
1948-
9-10
Modellflygaren
1948-11-12
           
VINGAR 1945-1
VINGAR 1945-2
VINGAR 1945-3
VINGAR 1945-4
VINGAR 1945-5
 
           
VINGAR 1946-1
VINGAR 1946-2
VINGAR 1946-3
VINGAR 1946-4
VINGAR 1946-5SAKNAS

 
VINGAR 1946-6
           
VINGAR 1946-7
VINGAR 1946-8
VINGAR 1946-9/10
     
           
aero 1945-1
aero 1946-1
aero 1946-2
aero 1946-3
aero 1946-4
aero 1946-5
           
aero 1946-6
aero 1947-1
Modellflygtidningen
1946-1
Modellflygtidningen
1946-
2
Modellflygtidningen
1947-1
Modellflygtidningen
1947-2
           
Nordiska Flygtidningen
1946-1
Nordiska Flygtidningen
1946-2
Nordiska Flygtidningen
1946-3
Nordiska Flygtidningen
1946-4
Nordiska Flygtidningen
1946-5
Nordiska Flygtidningen
1946-6
           
Nordiska Flygtidningen
1946-7
Nordiska Flygtidningen
1946-8
Nordiska Flygtidningen
1946-9
Nordiska Flygtidningen
1946-10
Nordiska Flygtidningen
1947-1/2
Nordiska Flygtidningen
1947-3
           
Nordiska Flygtidningen
1947-4/9
Nordiska Flygtidningen
1948-1/3
Nordiska Flygtidningen
1948-4
     
     
           
HobbyFolk
1949-1
HobbyFolk
1949-2
HobbyFolk
1949-3
HobbyFolk
1949-4
HobbyFolk
1949-5
HobbyFolk
1949-6
           
HobbyFolk
1949-7
HobbyFolk
1949-8

HobbyFolk
1949-9
HobbyFolk
1950-1
HobbyFolk
1950-2
HobbyFolk
1950-3
           
HobbyFolk
1950-4
HobbyFolk
1950-5
HobbyFolk
1950-6
HobbyFolk
1950-7
HobbyFolk
1950-8
HobbyFolk
1950-9/10
           
HobbyFolk
1951-1
HobbyFolk
1951-2
       
           
1948-19 1949-2 1958 KSAK 1958 KSAK SMFF  
Tenikens Värld
 Flyg

Off org för KSAK
Kolsyremotorn
Tenikens Värld
 Flyg

Swingline
hjul av papper
 HANDBOK
Allmänna
 Modellflygstudier

HANDBOK
Hur man
konstruerar
modellflygplan
Modellflygets
 Grunder


Bagges Hörnor
50 hörnor mellan
1983-1992

           
  i Modellflyger 1 1973

Vi Modellflyger 2 1973

Bygg TEMPO1966

SMFF
RC-cert

Att vara
 Modellflygledare

 

1949-1/2 1949-3 1949-4/5 1949-6/8 1949-9/12 1950-1
1950-2 1950-3 1950-4-5 1950-6-7 1950-8-10 1950-11-12
1951-1 1951-2 1951-3 1951-4 1951-5-6 1951-6,5
1951-7-8 1951-9 1951-10 1951-11-12 1952-1 1952-2
1952-3-4 1952-5 1952-6 1952-7-8 1952-9 1952-10-11
1953-1 1953-2-3 1953-4-5 1953-6-7 1953-8-9  
 
1954-1-2 1954-3-4   1954-6    
     
1955-1 1955-2 1955-3 1955-4 1955-5 1955-6
1956-1 1956-2 1956-3 1956-4 1956-5 1956-6
NUMMER 1 !!
Tjosan Wake

Första tävling i radiostyrning

Skotten P-modell
Aristo-Kraft El Utombordsmotorer
RC Flygande Vingar
VM i Höganäs

VM i Höganäs
Darr-Ålen

SMFF STARTAS !
SK11 Tiger Moth

  1958-2 1958-3 1959-1 1959-2 1959-3
  Modellflygbladet
Radiomiting
Tävl Flygande Vingar
många ritningar
Modellflygbladet
SAAR-cupen
SM i radio med mera
många ritningar
Modellflygbladet
EM Erik Berglund vann
Utlandsresultat 1958
Mästare 1958
Modellflygbladet
Flygande Vingar
Segel, Gummi o Motor
SMFF riksstämma
Modellflygbladet
Mm längdstabilitet
Peacemaker combat
F:Int och Wake
1960-1 1960-2 1960-3 1960-4    
Modellflygbladet
Om stuntflyg
Från utlandet
många ritningar
Modellflygbladet
Turbulensteori
Motorflykten
Bror Eimars S-int
Modellflygbladet
Turbulensteori
Combat
Flygande Vingar teori
Modellflygbladet   
1961-1 1961-2 1961-3      
Modellflygbladet
VJ går till Modellflygnytt
Humor
Modellflygbladet
Riksstämma
Flygande vingar
Modellflygbladet
Sista numret

     
Tidningen LINA Tidningen Aces High Tidningen OLDTIMER
Tidningen FRIFLYGAREN
 1988-1 1988-2 1988-3 1988-4
 1-1998 2-1998  3-1998 1-1999 
      1-2003 2-2003
Nyköpings Modellklubb
NMK-Nytt
Västerås Modellflygklubb
Flygbladet


SLM-nytt 1990-2
FLYGBLADET HBG
1997-1  1997-2  1995-5 
2000-1  2000-2  2000-3  2000-4

 


Det finns flera liKSAK-Nyttande webbsidor med nostalgi för modellflygare runt om i världen, både nära och fjärran.
Här kommer några länkar.
 
Danmark
modellflyvenyt
Danmark
DMV
Danmark
Sven Dahl
Norge
modellflynytt
Norge NLF
modellflyinformation
TMFK Antikrunda
modellkataloger
GB England
BMFA News
Canada
MAAC
GB Oldtimer
New Clarion
GB Oldtimer
Library
Soaring
 Digest
USA Oldtimer
Sam Speaks
Linflyglitteratur
 på Tüska
USA
AMA Library
Video-tidning
från USA
RC-Soaring Digest    
LÄNK


Många timmar nostalgi
     

Vad är detta? Nytt fritt distribuerat blad av Valter Johansson i Lammhult 1967 nummer 1. Ett av fynden hos Inge Ahlin.
 
 
Modell-mach nummer 1 Vad är nu detta?  Fjärde kvartalet 1984 kom det "äntligen" en egen modellflygbilaga i tidningen Mach.
Ledaren - KRIGET KOMMER - det känns om inte alls länge sedan man hörde i princip samma kommentarer i radion när Ryssarna anföll Gotland utan att våra Gripen kom i luften. Försvarsbudgeten har nog diskuterats länge och det känns väldigt aktuellt.
FLYGREVYN har också haft artiklar med modellflyg lite då och då.
Med nummer 6 1973 satsade man på en egen spalt med den "stulna" rubriken Modellflygnytt. Redaktören var inte alls i modellflygkretsart okänd Tore Loodin.
Flera artiklar i Flygrevyn.
 


I mina söKSAK-Nyttingar i tidningshögar hittade jag en "outsider", tidningen RC-FLYG som utkom med totalt 8 nummer under 2000-2001.
Dåvarande Chefredaktör Stig Dahlström har godkänt att dessa unika tidningar i mycket hög klass får publiceras. Artikelförfatterna är i princip samma som vi är vana vid i modellflygnytt men tidningen påminner mera i stil med den större Allt Om Hobby fast uteslutande med RC-flyg som innehåll. Flera artiklar är väldigt trevliga att läsa inte bara en gång. Det känns som att tidningen är fullt modern även i dag mer än 10 år senare.
 
2000-1
2001-2
2001-3
2001-4
2001-6
2001-7
           
1910
1916
    FLYGVAPENNYTT
1960-2003 från Arboga Elektronikhistoriska Förening
 


TACK!

Alla som har hjälp till med att skapa och bygga upp detta arkiv av gammalt och nytt.

Först så klart Magnus Östling och Roland Bredbäck som drog igång denna sidan och Magnus som skannade sitt första nummer.
Alla som har donerat och lånat ut tidningar för skanning : Evert Andersson Bromölla, Bror-Owe Carlsson Asarum, Kurt Persson Kristianstad, Mats Erlandsson Degeberga med tidningar skannade av Patrik Gertsson.
Superskannade KSAK-böcker med mera av Bosse Jansson pdf-konverterade av Patrik Gertsson.
Superskannade gamla Modellflygsport med mera av Stig Håkansson varav vissa pdf-konverterade av Patrik Gertsson.
Inge Ahlin med ett fantastiskt komplett arkiv som erbjudit att komplettera med saknade nummer efter hand.
Jan-Ivar Lidström Bromölla har bidragit med fullskalaritningar och cad-filer till flera av sina konstruktioner publicerade i Modellflygnytt.
Lennart Olsson (Romele) har skannat ett gäng 60-talare som är svårfunna.
Jan Olof Stenberg Köping har fixat ett gäng saknade nummer.
Ingemar Larsson har fixat en hop Lina från originalfiler och har "nästan lovat" en överraskning i form av äldre publikationer.
Martin Elmberg är förhoppningsvis på gång med "skatter" inom Combatflygets historia.
Martti Bogdanoff har en fin samling tidningar och böcker från 40-talet och framåt som får lånas.
Lars "Sherlock" Karlsson har skannat och redat ut lite oklarheter.
SMOS arkiv / Sten Persson i Halmstad fixar rariteter.
Alla ni andra som hjälpt till på olika sätt och som kommer att hjälpa till att komplettera i framtiden.

Vem har producerat Modellflygnytt?
         -1963-5 Valter Johansson
1963-6    Christer Söderberg
1964 -1966  Valter Johansson Lammhult / Civiltryckeriet i Köping AB
1967-1968  Göran Alseby
1969             Nils Olof Roslund
1970-1972 Carl Gustav Ahremark
1975 - 1982-2 Lars G Olofsson / L-Offset, Norrköping
1982-3 - 1984-6 Sture Tingwall
1985-1 - 1986-5 Ulf Selstam / Tryckab, Halmstad
1986-6 - 2000-4 Sture Tingwall Marketing / Tryck Civilen AB Halmstad / NDB Printing Holland
2000-5 - 2008-4 Freddy Stenbom / Elander Gummessons, Falköping
2008-5 - 2008-6 Maria Orrung / Elanders Falköping
2009-1  Conny Carlsson Bild o Media / VTT Grafiska AB Vimmerby

Hittar du uppenbara fel på länkar eller annat - skriv till webbmaster@modellflygnytt.se så ska jag försöka fixa det. TACK FÖR HJÄLPEN
Uppenbart är förstås att nya tidningar inte har kommit upp på sidan - det behöver ni inte skriva.
Har du egna bidrag till sidan så tas de tacksamt emot.
Denna sidan drivs av SMFF Bredd.