Modellflygnytts gamla nummer - en kulturskatt värd att bevara!!!
Extra gammalt före modellflygnytt
Årgång 1961-1969   Årgång 1970-1979    Årgång 1980-1989  Årgång 1990-1999    Årgång 2000-2009    Årgång 2010-
Äldre och extra material

Bakgrund - Innan SMFF bildades var modellflyget en gren i KSAK (Kungliga Svenska AeroKlubben).
Innan KSAK skaffade en egen tidning så använde man diverse tekniktidningar som "officiellt organ" att meddela sig med medlemmarna.
De första numren jag hittat är Teknikens Värld Flyg från 1948 och 1949.
 

1948-19 1949-2 1958 KSAK 1958 KSAK    
Teknikens Värld
 Flyg

Off org för KSAK
Kolsyremotorn
Teknikens Värld
 Flyg

Swingline
hjul av papper
HANDBOK
Allmänna
 Modellflygstudier

HANDBOK
Hur man
konstruerar
modellflygplan
   
           
Looping årgång 1
nummer 1
 Looping
1951-2
 Looping
1951-
3
 Looping
1951-4
Looping
1951-
5
Looping
1951-6
           
Looping
1951-7       1951-
8
Looping
1951-9-10
Looping
1951-
11    1951-12
Looping
oktober 1951
Looping
november 1951
Looping
december 1951
           
Looping
1952-1
Looping
1952-2
Looping
1952-3
Looping
1952-4
Looping
1952-5
Looping
1952-6
           
Looping
1952-7
Looping
1952-8
Looping
1952-9
Looping
1952-10
Looping
1952-11
Looping
1952-12
           
Looping
1953-1
Looping
1953-
2
Looping
1953-3
Looping
1953-4
Looping
1953-5
Looping
1953-
6
           
Looping
1953-7
Looping
1953-8
Looping
1953-
9
Looping
1953-
10
Looping
1953-11
Looping
1953-12
Looping
195
4-1
Looping
195
4-2
Looping
195
4-3
Looping
195
4-4
Looping
195
4-5
Looping
195
4-6
Looping
195
4-7
Looping
195
4-8


Looping
195
4-9


Looping
195
4-10
Looping
195
4-11
Looping
195
4-12
           
Looping
1955-
1
Looping
1955-
2
Looping
1955-3
Looping
1955-4
Looping
1955-
5
Looping
1955-6
           
Flygrevyn-Looping
1955-
7
Flygrevyn-Looping
1955-
8
Flygrevyn-Looping
1955-
9
Flygrevyn-Looping
1955-
1
Flygrevyn-Looping
1955-
2
Flygrevyn
1955-
3
           
Flygrevyn
1956-1
Flygrevyn
1956-
2
Flygrevyn
1956-
3
Flygrevyn
1956-
4
Flygrevyn
1956-
5
Flygrevyn
1956-
6
           
Flygrevyn
1956-
7
Flygrevyn
1956-
8
Flygrevyn
1956-
9
Flygrevyn
1956-
10
Flygrevyn
1956-
11
Flygrevyn
1956-
12
           
Flygrevyn
1957-
1
Flygrevyn
1957-
2
Flygrevyn
1957-
3
Flygrevyn
1957-
4
Flygrevyn
1957-
5
Flygrevyn
1957-
6
           
Flygrevyn
1957-
7
Flygrevyn
1957-
8
Flygrevyn
1957-
9
Flygrevyn
1957-
10
Flygrevyn
1957-
11
Flygrevyn
1957-
12
           
1958-1 1958-2 1958-3 1958-4 1958-5 1958-6 1958-7 1958-8
1a numret = årgång 1
Sid 6, 7, 8
Försäkringsskydd Rekord
Sid 4, 8
Försäkringar
Sid 7, 10-11
RC Sjöflyg
Sid 6-7

RC Vagabond
Sid 13, 15-16

Sid 9,12, 20


Sid 10-13


1959-1 1959-2 1959-3 1959-4 1959-5 1959-6 1959-7  
Sid 5, 8

Sid 14-18

Sid 8,18

Sid 11, 15-16

Sid 6, 12-16

Tempo-tävling
Sid 9, 16-21
Sid 7

 
1960-1 1960-2 1960-3 1960-4 1960-5 1960-6 1960-7 1960-8
 
1961-1 1961-2 1961-3 1961-4 1961-5 1961-6 1961-7-8  
 
1962-1 1962-2 1962-3 1962-4 1962-5 1962-6 1962-7 1962-8
1963-1 1963-2 1963-3 1963-4 1963-5 1963-6 1963-7 1963-8
1964-1 1964-2 1964-3 1964-4 1964-5 1964-6 1964-7 1964-8       
1964-9 1965-1 1965-2 1965-3 1965-4 1965-5 1965-6 1965-7
1965-8 1965-9 1966-1 1966-2 1966-3 1966-4 1966-5 1966-7

Hittar du uppenbara fel på länkar eller annat - skriv till webbmaster@modellflygnytt.se så ska jag försöka fixa det. TACK FÖR HJÄLPEN
Uppenbart är förstås att nya tidningar inte har kommit upp på sidan - det behöver ni inte skriva.
Har du egna bidrag till sidan så tas de tacksamt emot.
Denna sidan drivs av SMFF Bredd.