Bonusmaterial för EM i F1 insänt av Per Findahl
Zrenjanin, Serbien

Storken är duktig att visa termik


Per Findahl F1A med Eddy Astfeldt F1C i bakgrunden


Det svenska segel-laget F1A Per Findahl Anders Persson och Robert Hellgren


Hela svenska laget i vita tröjor.
Per Findahl F1A och F1B, Martin Larsson F1C, Anders Persson F1A, Tommy Eriksson F1C, Robert Hellgren F1A, Håkan Broberg F1B; Eddy Astfeldt F1C, Bror Eimar F1BMartin Larsson varmkör i klassen F1C

Eddy Astfeldt väntar på starttillfälle - Robert har slocknat


Okänd F1B-modell startar


En F1A-modell i glid


Franska F1B-laget på väg till start


En F1C med fold vinge startas.


"Lite fakta" från Per Findahl.
Faktaruta klass F1A, F1B och F1C.

Tävlingsformen är att flyga termik.  I alla tre klasserna brottas piloterna med liknande svårigheter, sporten är att hitta termik för att flyga länge samt att trimma in sin modell så den följer pilotens tänkta flygmönster. Under en tävling flygs mellan fem och sju grundstarter där piloten måste uppnå en viss tid för att flyga max, oftast är den maxtiden tre eller fyra minuter. Efter grundstarterna flygs finaler för de piloter som klarat max under alla grundstarter. I första finalen ska sex minuter flygas, i andra finalen åtta minuter osv. Detta pågår till sen kväll när termiken avtar och så småningom ingen, eller en pilot, klarat maxtiden.  Förutom ovan nämnda utmaningar ska även friflygpiloten vara i bra fysisk form, löpning/förflyttning under en strapatsrik tävlingsdag uppnår ofta en sträcka på 35 km.

Regler klass F1A, segelmodellklassen.

Bäryta ........................................................ 32 - 34 dm^2

Minimumvikt................................................. 410 g

Max linlängd vid 5 kg belastning…………… 50 m

Modellen har en spännvidd på 2.1 – 2.5 meter, största delen av tillverkningsmaterialet är kolfiber. Den tävlande drar upp modellen med linan som är kopplad i en snurrekrok som sitter fast i modellen. Snurrekrok, som i sin tur är kopplad till en liten dator som sitter i modellen, aktiverar upp till 5 stycken små servomotorer som styrs via ett förinställt program i datorn. Servona styr roder, stabbe, anfallsvinkel på vingarna, flapps och själva snurrekroken. När piloten hittat termik kopplas modellen loss från linan och ska därefter vara trimmad för att följa termiken utan inverkan genom styrning från marken. Tiden för flygningen tas från urkoppling till landning. Själva urkopplingen sker efter att modellen accelererats till en hastighet runt 250 km/h, detta genom att piloten springer mellan 5 och 15 steg med 100 % satsning. Timing, styrka och teknik är enormt viktiga parametrar för en bra start. Kopplingen sker vid 50 meters höjd, modellen stiger sedan lodrätt upp, buntar ur och börjar glida. De högsta starthöjderna ligger på drygt 120 meter.

 

Regler klass F1B, gummimotorklassen.

Bäryta ......................................................... 17 - 19 dm^2

Minimumvikt, utan gummimotor... .................. 200 g

Max vikt på insmord gummimotor ………….. 30 g

Modellen har en spännvidd på 1.5 – 1.8 meter, största delen av tillverkningsmaterialet är kolfiber. Den tävlande använder hela sin kroppstyngd för att sträcka ut gummimotorn och sedan vrida upp motorn genom att använda en drill. Innan tävlingen har piloten noga sträckt och undersökt varje motor för att kunna veva upp den maximalt. Under uppvevningen följer alltså piloten ett optimalt genomtänkt program för uppvevningen för att sedan få ut maximalt med energi ur motorn under stiget. Piloten väntar på termikindikationer på marken. Modellen startas sedan med ett lodrätt kast där propellern startar direkt eller med en sekunds fördröjning. Gummimotorn driver sedan propellern under drygt 40 sekunder då propellern stannar och fälls ihop utmed kroppen. Modellen är sedan trimmad att följa med termiken. Under motortiden når de bästa piloterna en utgångshöjd på 120 meter. Även i klass F1B sitter en liten dator i modellen som kan styra stabbe, roder, vinge, flaps samt start av propellern, allt efter ett förprogrammerat program.

 

Regler klass F1C, förbränningsmotorklassen.

Max motorstorlek ……............................ 2,5 cm^3

Inga förlängningar är lovliga på motorns utblås

Minimum totalvikt....................................... 300 g/cm^3 motorvolym

Minimum bärytebelastning.......................... 20 g/dm^2

Max motortid……………......................... 4 sekunder

Med lite annorlunda regelskrivning än i klass F1A och F1B kan man I klass F1C utnyttja att ha hopfällbara modeller, men det finns även piloter som flyger modeller som inte är hopfällda utan med flaps eller helt fast vinge. Modellen är likt de andra klasserna tillverkad till största del av kolfiber. F1C flygaren som flyger en ”folder” står alltså och väntar på termik med en modell som är hopfälld, med en då symetrisk vingprofil och en spännvidd på 1.5 meter. Likt F1B så bedömer piloten vädret från marken.  Piloten startar sin motor när det är termik. Motorn på 2.5 cm^3 varvar strax över 30000 varv, den kan ha en direktdriven liten propeller, eller verka genom en växellåda som gör att motorn kan ha en propeller med större diameter. Modellen kastas lodrätt upp och motorn får gå i 4 sekunder. När motorn stängts av buntar modellen ur och vingarna vecklar ut sig till en spännvidd på 2.6 m. De högsta starterna ligger på 160 meter. Liksom de andra klasserna är en F1C modell efter stigfasen trimmad att följa med termiken. Även i F1C-modellen sitter en liten dator som styr servomotorer som i sin tur påverkar motor, utfällning av vingar, stabbe och roder efter ett förinställt program.